להבין את תכנית טראמפ: מה באמת יכולה להיות תוצאת היוזמה האמריקאית

במשך שנים אנחנו מקדמים את פתרון שתי המדינות לסכסוך. רבים אומרים לנו שאבד הכלח על הנוסחה הזאת ובכלל, שהנושא לא רלוונטי. שנים גם העולם מחכה ל”עסקת המאה” כדי לגלות את הפתרון החדש והיצירתי שיביא סוף לסכסוך. אז עכשיו, אנחנו כבר יודעים מה התכנית. נותר רק להבין אותה ולבחון האם היא מציאותית,מה ההבדל בינה לבין הפתרונות האחרים והאם באמת יש חלופה לפתרון שתי המדינות כאופציה היחידה להשגת הסכם שלום.

לכאורה, מדובר שוב בפתרון שתי המדינות. לכאורה, מדובר בכינון בירת מדינת פלסטין העתידית במזרח ירושלים. לכאורה, מדובר בנסיגת ישראל ממרבית הגדה המערבית, בחיבור הגדה לרצועת עזה ובחילופי שטחים. אז מה חדש? אולי, שבניגוד לתכניות כמו יוזמת ז’נבה, בתכנית טראמפ זה רק לכאורה.

שתי הערות כלליות, ואז כמה מילים על כל אחת מסוגיות הליבה:

תכנית שלום או תכנית סיפוח?

התכנית האמריקאית, או שמא האמריקאית/ישראלית, מתעלמת מהחלטות בינלאומיות (לרבות של מועצת הביטחון), מפסיקות של הדין הבינלאומי, מעמדות הפלסטינים (שכידוע לא היו שותפים בגיבוש הנייר) וממה שהושג בסבבי משא ומתן קודמים. יתירה מכך, עוד בטרם מתחיל מו”מ, היא מאפשרת לישראל לנקוט צעדי סיפוח חד צדדים בשטח (ובכך להפר הסכמים קודמים) בעוד בפני הפלסטינים היא מציבה מבחנים בהם עליהם לעמוד. הבוחנות והשופטות של מבחנים אלה הן ארה”ב וישראל.

התנאים המוקדמים שניצבים בפני הפלסטינים כוללים, בין היתר, “הכרה בישראל כמדינה יהודית, הסכמה לצעדים מיוחדים שיענו על צרכי הביטחון של ישראל, כינון מוסדות דמוקרטיים, ביסוס שלטון החוק, חופש עיתונות, בניית מוסדות פיננסיים בסגנון מערבי, פירוז מוחלט של שטחי הגדה והרצועה ובניית מערכת חינוך שלא תכלול תכניות או ספרי לימוד שמשמשים להסתה או מעודדים שנאה או עויינות כלפי שכניהם”.

מובן שתנאים אלה לא הועמדו בפני מצרים או ירדן לפני החתימה על הסכמי השלום עימם, וטוב שכך. די לקחת שתי דוגמאות מתוך הנ”ל – פירוז מלא של השטח ומניעת ספרי לימוד העלולים לעודד עויינות – כדי להבין שישראל לעולם תוכל לפסוק שהפלסטינים לא עומדים בתנאים ולפיכך לא ראויים למדינה. תמיד יימצא אקדח בכפר כלשהו, תמיד תהיה שורה בספר היסטוריה שמספרת את הנרטיב הפלסטיני, לא הציוני, כדי שישראל תוכל למנוע את הקמת המדינה הפלסטינית.

לאור כל אלה, והרבה יותר מאלה, הפלסטינים לא יכולים לראות את תכנית טראמפ כבסיס למו”מ, וממילא היא אינה יכולה להיחשב עבורם כתכנית שלום. גם עבור הישראלים, התכנית מנציחה ומעמיקה את הסטטוס קוו, מונעת חלוקה אמיתית של הארץ ולפיכך, מחבלת באפשרות להבטיח את ישראל כמדינה דמוקרטית עם רוב יהודי ופוגעת בסיכוי להגיע לשלום.

מדינה פלסטינית או אוטונומיה מוגבלת?

על פי התכנית, אם וכאשר תאשר ישראל את הקמת הישות הפלסטינית תימשך השליטה הישראלית על השטח והאוכלוסייה מבחוץ ומבפנים.

בתכנית נאמר ש“ישראל תחזיק באחריות הביטחונית הכוללת על השטח הפלסטיני”, לרבות שליטה בכל המעברים (כולל, למשל, המעבר בין עזה למצרים שהיום אין בו נוכחות ישראלית), פיקוח על מעברי סחורות ואנשים, שליטה במרחב האווירי ובמרחב האלקטרומגנטי.

בתוך השטח הפלסטיני תוכל ישראל לעשות ככל העולה על רוחה כדי לענות על צרכיה הביטחוניים, לרבות כניסת חיילים ופגיעה בתשתיות. כך, למשל, נאמר ש“לישראל שמורה הזכות לפרק ולהרוס כל מתקן במדינה הפלסטינית שמשמש לייצור נשק אסור או לכל מטרה עוינת אחרת”. המשפט האחרון כמובן נתון לפרשנות ישראלית. האם משרדים של כלי תקשורת, מרכז תרבות או מוסד חינוכי יכולים לשמש אכסניה לעויינות כלפי ישראל? אם כן, מותר לישראל להרוס את המתקן.

ה”מדינה הפלסטינית” המתוארת בתכנית נתונה לשליטה ופיקוח ישראליים. לפיכך, היא אינה עונה על הגדרות הבסיס של מדינה.

סוגיות הליבה

הפתרונות המוצעים לכל אחת מסוגיות הליבה רחוקים מאלה שנדונו בעבר ואינם מתקרבים ל”מרחב ההסכמה האפשרי” שהגעה אליו מהווה תנאי להצלחה בכל משא ומתן.

שטח:

“המדינה” הפלסטינית תשתרע על פני 84% מהשטחים (18% מכלל שטח ארץ ישראל/פלסטין), נתון השונה מהותית מתכניות קודמות שכולן, כולל הצעות קלינטון, ברק, אולמרט, אבו מאזן ויוזמת ז’נבה, דיברו על יותר מ-90% מהשטח. יוזכר כי תוואי גדר ההפרדה הנוכחי מותיר באזור שמעבר לגדר 92% מהשטח.

בתכנית מדובר על חילופי שטחים של 30% (סיפוח מהשטחים לישראל) תמורת 14% (שטח מתוך ישראל – בעיקר בנגב) שיועברו לפלסטין. השטח אינו מקביל בכמות או באיכות. הסיפוח לישראל כולל 54 יישובים פלסטינים בהם מתגוררים כ-140,000 איש, בנוסף ל-220,00 מזרח ירושלמים שיוכלו להפוך לאזרחים ישראלים. בשטח הפלסטיני יהיו 15 התנחלויות בהן מתגוררים כ-15,000 איש.

בנוסף, מדובר על אופציה להעברת יישובי המשולש, כולל שטח מערבית לכביש 6. בשטח זה מתגוררים קרוב ל-300,000 אזרחים ישראלים ערבים שלפי התכנית יועברו לפלסטין.

ביוזמת ז’נבה מדובר בחילופי שטחים ביחס של 1:1, כשהשטח המסופח לישראל כולל רק את גושי ההתנחלויות הגדולים בהם מתגוררים כ-75% מהישראלים החיים מעבר לקו הירוק (ובלי אף פלסטיני המתגורר באזורים אלה), בעוד שהשטח המועבר לפלסטינים אינו מאוכלס ובעיקר מרחיב את רצועת עזה.

גבולות:

התכנית אינה מתייחסת לקווי 67 ומייצרת ישות פלסטינית המורכבת משישה אזורים נפרדים שביניהן עוברות אצבעות ישראליות החוצות את שטחי הגדה המערבית (ראו מפה מטה) ואשר יחוברו באמצעות כבישים, גשרים או מנהרות. תוואי הגבול המוצע בין ישראל לפלסטין משתרע על פני 1370 ק”מ, הרבה יותר ארוך מתוואי כל גבולותיה של ישראל עם מצרים, ירדן, סוריה ולבנון ביחד. אורכם של קווי 67 הוא פחות משליש אורך הגבול המוצע. אורכו של הגבול המוצע, ובעיקר האופי המפותל והשברירי שלו, מהווים נטל ביטחוני וכלכלי משמעותי.

ביוזמת ז’נבה, תוואי הגבול מבוסס על קווי 67, מבטיח את רציפות המדינה הפלסטינית, מתחשב בשיקולים דמוגרפיים וביטחוניים, ומתואר על ידי מרבית מומחי הביטחון הישראליים כ”גבולות ברי הגנה”.

ביטחון:

על פי התכנית, ישראל היא השליטה הביטחונית הבלעדית על כל השטח מערבית לירדן והיא המחליטה לגבי יכולות הגופים הפלסטיניים לנקוט אמצעי ביטחון. אין אזכור בתכנית לקיומו של כוח האמור להגן על הישות הפלסטינית מפני התקפה מבחוץ.

ביוזמת ז’נבה מדובר על מדינה פלסטינית מפורזת, על נוכחות ישראלית ארוכת טווח אך זמנית וחלקית באזורים מוגבלים (בקעת הירדן ותחנות התראה), ועל נוכחות כוח רב לאומי אשר יפקח על ההסכם ויהיה מוצב בשטחי המדינה הפלסטינית.

ירושלים:

בתכנית אין ריבונות פלסטינית בשטחי אל קודס (מזרח ירושלים) אלא בשלושה אזורים – מחנה הפליטים שועפט, כפר עקב ואבו דיס – שרובם סופחו לירושלים על ידי ישראל ב-67. אזורים אלה ממוקמים מעבר לחומת ההפרדה שהוקמה על ידי ישראל ואין ביניהם רציפות טריטוריאלית. בתכנית אין נוכחות פלסטינית בהר הבית ואין אזכור לקשר של הפלסטינים לעיר (כן מוזכרת הזיקה של המוסלמים לעיר). על פי התכנית, כל ירושלים המערבית והמזרחית שבתוך חומת ההפרדה תהיה בירת ישראל.

יוזמת ז’נבה כוללת הכרה הדדית בירושלים ובאל קודס כבירות של שתי המדינות. מזרח ירושלים מחולקת על פי מפתח דמוגרפי – השכונות הערביות יהיו חלק מפלסטין והשכונות היהודיות חלק מישראל. משטר מיוחד ופתוח יכונן בתחומי העיר העתיקה המבטיח חופש תפילה לכל.

פליטים:

התכנית מתארת את הנרטיב הישראלי להיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים, משווה ביניהם ליהודים שעזבו או נאלצו לעזוב את מדינות ערב ואינה כוללת מרכיבים כמו הכרה בסבל או אמפתיה. לפי התכנית, אף פליט פלסטיני לא יורשה להיכנס לישראל, ואלה שיבקשו להגיר למדינה הפלסטינית החדשה יצטרכו לקבל אישור מישראל. כל המדינות החברות בארגון המדינות האיסלאמיות יצטרכו לקבל פליטים פלסטיניים לשטחיהן. יוקם מנגנון שייתן פיצוי כספי לפליטים.

ביוזמת ז’נבה יש הכרה בסבל ובאבדן הרכוש שנגרמו לפליטים ובצורך לפצותם בשל כך. לכולם תיתנן הזכות להגר למדינת פלסטין. פליטים אף יוכלו להשתקם במקום מושבם או לבקש להגר למדינות שלישיות, לרבות ישראל. מספר הפליטים שיורשה להם להיכנס לישראל ייקבע על ידה, לאחר שזו תיקח בחשבון את מספר הנקלטים במדינות שלישיות.

לקריאת הסכם ז’נבה לחצו כאן.

עוד פוסטים

לשתף:

פוסטים נוספים

סקר מתנחלים – קיץ 2023

מסקר שערך מכון מדגם, עבור יוזמת ז’נבה, בקרב מדגם מייצג של 401 בוגרות בוגרים ישראלים מעל גיל 18 החיים ביישובים ישראלים מעבר לקו הירוק, ונערך

קרא עוד »

עיתונאים, יועצים פרלמנטריים ואקטיביסטים בפגישות עם דמויות בכירות ברמאללה

ביום ראשון, ה-3.9, נסענו לרמאללה עם קבוצה המורכבת מעיתונאים.ות, יועצים.ות פרלמנטריים, פעילים.ות בזירה החברתית, הפוליטית ובמחאה, לפגישות עם דמויות פלסטיניות משמעותיות בפוליטיקה, בתקשורת ובחברה האזרחית.

קרא עוד »

שלחו לנו הודעה

תפריט נגישות

תוכנית טראמפ

מרץ 22, 2020

תוכנית טראמפ, הידועה גם בשמה “עסקת המאה”, היא תוכנית ליישוב הסכסוך הישראלי – פלסטיני. לצד מתן דגש לנושא הכלכלי, עיקר התכנית הוא מימוש פתרון שתי המדינות, ישראל ופלסטין, מתוך אימוץ מובהק של הנרטיב הישראלי, המקנה עדיפות עליונה לעמדות הישראליות בסוגיות של ביטחון, ירושלים, התנחלויות ופליטים. בעוד ראש ממשלת ישראל הצהיר על נכונותו לקיים מו”מ על בסיס היוזמה, הפלסטינים סירבו לכך בטענה כי עקרונות התכנית נוגדים את החוק הבינלאומי והסכמים קודמים. התכנית, וסעיף הסיפוח החד צדדי של ההתנחלויות על ידי ישראל, ירדו מהפרק עם כינון הסכם נורמליזציה בין ישראל לאיחוד האמירויות והפסדו של הנשיא טראמפ בבחירות.

הסכמי אוסלו

מרץ 22, 1993

הסכמי אוסלו – הסכמים שנחתמו ב-1993 ו-1995 בין ישראל לאש”ף, על יד ראש הממשלה יצחק רבין ויו”ר אשף יאסר ערפאת, הכוללים הכרה הדדית, הקמת רשות פלסטינית והסכמה לפתוח במו”מ על הסכם קבע ב-1999. במהלך תקופת שלטון נתניהו בין השנים 1996-1999 נחתמו הסכם חברון והסכם וואי, כחלק מהסכמי אוסלו, אך לא נפתח מו”מ להשגת הסכם שלום.

מלחמת העצמאות

מרץ 6, 1948

מלחמת העצמאות, שפרצה עם הכרזת העצמאות של מדינת ישראל, סימנה את גבולותיה של המדינה החדשה שאך הוקמה. בהסכם שביתת הנשק שנחתם בהסכמי רודוס שורטט הקו הירוק, שהפך בפועל לגבולה של מדינת ישראל ומאז מוכר על ידי העולם כגבול הבינלאומי שלה.

מלחמת ששת הימים

מרץ 22, 1967

מלחמת ששת הימים הובילה לכיבוש יהודה ושומרון ומזרח ירושלים שמצויים מאז תחת שליטה ישראלית. גם רצועת עזה נכבשה מהמצרים והייתה תחת שליטה ישראלית מלאה עד לתוכנית ההתנתקות ב- 2005. תוצאות המלחמה אפשרו בניית התנחלויות יהודיות בשטחים שנכבשו שהביאו לערבוב אוכלוסיות בין שני העמים.

תוכנית אלון

מרץ 23, 1967

תוכנית אלון – תוכנית מדינית שניסח שר העבודה דאז יגאל אלון ופורסמה כחודש ימים לאחר מלחמת ששת הימים. התוכנית, הציעה הסדר על בסיס הקו הירוק, לפיו השטחים שכבשה ישראל יחולקו בינה לבין ישות אוטונומית בשליטה פלסטינית ביהודה, שומרון ועזה, ויצירת רצועת מעבר בין חבלי ארץ אלו, אשר תאפשר קשר של האוכלוסייה בין שני החלקים ומעבר חופשי מהגדה לנמל בעזה. התוכנית לא התקבלה על ידי ממשלת ישראל אך היוותה בסיס לתכניות ליישוב יהודים בחלק מהשטחים המוחזקים.

שתי מדינות לשני עמים

מרץ 22, 1972

“שתי מדינות לשני עמים” – בשנת 1972 פרסם אריה (לובה) אליאב, מי שהיה מזכ”ל מפלגת העבודה, את ספרו “ארץ הצבי” בו טבע לראשונה את המונח “שתי מדינות לשני עמים”. בספר, שמשרטט את תולדות המאבק על א”י מאז המאה ה- 19 ועד מלחמת ששת הימים, הציג אליאב הציע חזון של שתי מדינות, החיות זו בצד זו בשלום, ופועלות בשיתוף פעולה כלכלי, מסחרי, תרבותי ומדעי.

קולות ראשונים באש"ף בעד פתרון שתי המדינות

מרץ 22, 1973

קולות ראשונים באש”ף בעד פתרון שתי המדינות – סעיד חמאמי, חבר המועצה הלאומית הפלסטינית, שנבחר להיות נציג אש”ף בלונדון החל לקדם הידברות פלסטינית- ישראלית על בסיס פתרון של שתי מדינות לשני עמים. ב- 1977 הצהיר חמאמי כי “אש”ף מוכן להכיר בישראל תמורת פינוי גמור של הגדה המערבית ורצועת עזה והוא מוכן לדו-שיח על בסיס של הכרה הדדית”.

תוכנית האוטונומיה של מנחם בגין

מרץ 22, 1978

תוכנית האוטונומיה של מנחם בגין – תוכנית למתן אוטונומיה מנהלית לתושביה הפלסטינים של יהודה, שומרון ועזה. התוכנית, שנוסחה על רקע שיחות השלום בין ישראל למצרים נועדה לאפשר קיום ישות פלסטינית עצמאית שהיא פחות ממדינה. ללא התערבות ישראל. בפועל ישראל החליטה לא לקדם את התוכנית והיא ירדה מהפרק עם קבלת חוק ירושלים ב- 1980 האוסר על העברת סמכויות בעיר כולל בשטחים שנכבשו ב-67 לגורם אחר חוץ מישראל.

לאחר פרוץ האינתיפאדה הראשונה

מרץ 22, 1988

כשנה לאחר פרוץ האינתיפאדה הראשונה, ונוכח הודעת מלך ירדן על ניתוק הזיקה בינה לבין הגדה המערבית, הודיע אש”ף לראשונה על הכרה בעקרון שתי המדינות והכירה בזכות ישראל להתקיים. בעקבות ההצהרה, פתחה ארה”ב בדיאלוג רשמי עם אש”ף אשר מאז דבק בעקרון פתרון שתי המדינות.

ועידת קמפ דייוויד לשלום במזרח התיכון

מרץ 22, 2000

ועידת קמפ דייוויד לשלום במזרח התיכון, נערכה בשנת 2000 בראשות נשיא ארה”ב ביל קלינטון, ראש הממשלה אהוד ברק ויו”ר אש”ף, יאסר ערפאת. במהלך הוועידה הושגה התקדמות רבה בסוגיות כמו גבולות, ירושלים וסידורי ביטחון אך הצדדים לא הצליחו להגיע להסכם כולל.

יוזמת קרי

מרץ 22, 2014

יוזמת קרי, מו”מ בהובלת מזכיר המדינה האמריקאי ג’ון קרי, במסגרתו הסכים עקרונית ראש הממשלה נתניהו להקמת מדינה פלסטינית על בסיס גבולות 67, ואילו ישראל קיבלה חבילת ערבויות מארה”ב הנוגעות לביטחונה. בשיחות נרשמה גם התקדמות בסוגיית הפליטים אך שני הצדדים לא הגיעו להסכמה, ולו עקרונית, בסוגיית ירושלים והשיחות הופסקו ללא הסכם.

ועידת טאבה

מרץ 22, 2001

ועידת טאבה – מפגש של צוותי המו”מ של הצדדים, אשר במהלכו הושגה התקדמות נוספת בדיונים, כולל בסוגיית הפליטים, אך נוכח הסמיכות לבחירות בישראל לא השתתפו במפגש שני המנהיגים ברק וערפאת והשיחות לא נמשכו לאחר הבחירות, בהן הפסיד ברק.

יוזמת השלום הערבית

מרץ 22, 2002

יוזמת השלום הערבית, שנודעה תחילה כיוזמת השלום הסעודית, היא תוכנית מדינית שהניח יורש העצר של ערב הסעודית, עבדאללה בן עבד אל עזיז, בפסגת הליגה הערבית ב- 2002. היוזמה קראה לסיום הסכסוך הישראלי פלסטיני, לנסיגה ישראלית מהשטחים ולהקמת מדינה פלסטינית שבירתה מזרח ירושלים. בתמורה, ינרמלו כל מדינות ערב את יחסיהן עם ישראל. היוזמה אומצה על ידי חברות הליגה והפכה ליוזמה הערבית אושרה גם על ידי ליגת המדינות המוסלמיות.

מפת הדרכים

מרץ 25, 2002

מפת הדרכים – תכנית מדינית לפתרון הסכסוך שהוצגה על ידי נשיא ארה”ב ג’ורג’ בוש, ואשר התבססה על פתרון שתי המדינות, הכרה הדדית בזכות שני העמים למדינה, הקפאת הבניה בהתנחלויות וסיום הכיבוש שהחל ב-1967. הרשות הפלסטינית קיבלה את התוכנית, אך ממשלת ישראל הציגה 14 הסתייגויות ממנה.

יוזמת ז'נבה

מרץ 22, 2003

יוזמת ז’נבה נולדה עם הפסקתן של שיחות השלום בטאבה ב –2001. שר המשפטים הישראלי לשעבר יוסי ביילין ומזכ”ל אש”ף יאסר עבד רבו המשיכו לקיים שיחות במסלול לא רשמי במטרה לבחון האם ניתן להגיע להסכם קבע מפורט. במהלך כשנתיים של שיחות, אליהן הצטרפו מומחים ו אישי ציבור בולטים משני הצדדים ובהם שרים, חברי כנסת, בכירי מערכת הביטחון לשעבר, ראשי ערים, אנשי אקדמיה ורוח. בסופו של דבר, הושג מסמך מוסכם ומפורט הכולל פתרונות מלאים לכל הסוגיות שבמחלוקת לרבות הקמת מדינה פלסטינית מפורזת, שמירת גושי התנחלויות בידי ישראל, כינון שתי בירות בירושלים והסדר מלא לבעיית הפליטים, הסכמה על הכרה הדדית בזכות שני העמים למדינה לעצמאית והכרזה על קץ הסכסוך וסוף התביעות ההדדיות.

תוכנית ההתנתקות

מרץ 22, 2005

תוכנית ההתנתקות, שהוביל ראש הממשלה אריאל שרון ב- 2005, לפינוי תושבי ההתנחלויות ברצועת עזה והשגת כוחות צה”ל לגבול הקו הירוק באזור זה. במקביל פונו ארבע התנחלויות מבודדות בצפון השומרון.

ועידת אנאפוליס

מרץ 22, 2007

ועידת אנאפוליס התקיימה באנאפוליס, ארה”ב, בהשתתפות נציגי ישראל, אש”ף, הקוורטט- האיחוד האירופי, ארצות- הברית, האו”ם, רוסיה ונציגים ממרבית מדינות הליגה הערבית. מטרת הוועידה הייתה להניע מחדש את תהליך השלום, שקפא מאז 2001 , ולסלול את הדרך למשא-ומתן לקראת הסכם קבע ישראלי-פלסטיני. המו”מ שהתקיים לאחר הוועידה קירב מאד בין הצדדים והושגו בו הנבות בנושאי הקמת המדינה הפלסטינית וסידורי ביטחון, אך הוא נפסק עם התפטרותו של אולמרט ללא חתימה על הסכם.

נאום בר-אילן

מרץ 22, 2009

נאום בר-אילן הוא נאום שנשא ראש הממשלה בנימין נתניהו בשנת 2009 במרכז בגין- סאדאת למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן.
בנאום, בו פירט את חזונו המדיני בסוגיית הסכסוך הישראלי פלסטיני, הביע נתניהו לראשונה תמיכה עקרונית בהקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, בתנאי שזו תהיה מפורזת ושהפלסטינים יכירו בישראל כמדינת העם היהודי.

תוכנית החלוקה של האו"ם

מרץ 21, 1947

תוכנית החלוקה של האו”ם, היא תוכנית שהציעה ועדת אונסקו”פ של האו”ם ואושרה ברוב קולות בעצרת הכללית של האום בכ”ט בנובמבר 1947. התוכנית, הציעה את חלוקת ארץ ישראל ממערב לנהר לשלושה אזורים: מדינה יהודית דמוקרטית, מדינה ערבית דמוקרטית ושליטה בינלאומית ב-1% מהשטח שכולל את ירושלים ובית לחם. התוכנית אומצה על ידי הישוב היהודי בישראל ונדחתה על ידי ההנהגה הערבית בארץ.