עיקרי ההסכם

1. הכרה הדדית

בהסכם, הפלסטינים מכירים בזכותו של העם היהודי למדינתו. הם גם מכירים במדינת ישראל כביתנו הלאומי. מנגד, הישראלים מכירים במדינה הפלסטינית כבית הלאומי של העם הפלסטיני.

2. גבולות

על פי ההסכם והמפות, גבולותיה של מדינת ישראל יכללו יישובים יהגבולודיים הנמצאים כיום מעבר לקו הירוק ושכונות יהודיות במזרח ירושלים, כמו גם שטחים בעלי חשיבות בטחונית בעורפו של נתב"ג. כל אלה יסופחו לישראל בהסכמה, ויהפכו לחלק בלתי נפרד ממנה. כך, כ-300 אלף ישראלים החיים היום מעבר לקו הירוק יישארו בבתיהם ובישוביהם וייכללו בתוך גבולותיה המוסכמים של מדינת ישראל.

2. גבולות

בתמורה לסיפוח גושי ההתחלויות, השכונות במזרח ירושלים והשטחים הבטחוניים, ישראל תעביר לפלסטינים שטחים חלופיים שווים בגודל ובאיכות ("יחס של 1:1"). ישראלים יוכלו להשתמש באופן חופשי, ובהתאם להסדרים מיוחדים, בכבישים חשובים כגון כביש 443, כביש 1 (מזרח) וכביש 90 (כביש הבקעה).

3. ירושלים

כל השכונות הישראליות במזרח ירושלים יהפכו לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. היישובים הישראלים הסמוכים לירושלים אשר נמצאים היום מעבר לקו הירוק (מעלה אדומים, גבעת זאב וגוש עציון) יסופחו לישראל גם הם. בגבולותיה החדשים, ירושלים תהיה עיר עם רוב יהודי מוחלט ומוצק. כ- 220 אלף אזרחי מזרח ירושלים יהפכו לאזרחי המדינה הפלסטינית ויאבדו את מעמד תושב הקבע של ישראל ממנו הם נהנים היום. הכותל המערבי והרובע היהודי יהיו בריבונות ישראלית מלאה. העיר העתיקה תהיה פתוחה לתנועה פנימית לכל הנכנסים בשעריה. מובטחת הגישה החופשית של ישראלים להר הבית.

4. בקרה בינלאומית

קבוצה רב לאומית בהשתתפות ארה"ב תפקח על ביצוע ההסכם. במסגרת זו יתפרס כוח רב לאומי בשטחי המדינה הפלסטינית. כוח זר יפקח על מעברי הגבול הפלסטינים עם מדינות ערב למניעת הברחת נשק וחומרים מסוכנים וישמש להרתעה מפני התקפות מבחוץ. כ- 220 אלף אזרחי מזרח ירושלים יהפכו לאזרחי המדינה הפלסטינית ויאבדו את מעמד תושב הקבע של ישראל ממנו הם נהנים היום. הכותל המערבי והרובע היהודי יהיו בריבונות ישראלית מלאה. העיר העתיקה תהיה פתוחה לתנועה פנימית לכל הנכנסים בשעריה. מובטחת הגישה החופשית של ישראלים להר הבית.

5. פליטים

ההסכם אינו כולל זכות שיבה של פליטים פלסטינים לישראל. הפתרון מתבסס על מעבר למדינה הפלסטינית ופיצוי כספי. בפני כל פליט יעמדו מספר אפשרויות באשר למגורי הקבע שלו: מגורים במדינה הפלסטינית; התאזרחות במקום מגוריו הנוכחי; מעבר לאחת ממדינות שלישיות שיסכימו לקלוט פליטים. קליטת מספר סמלי של פליטים בישראל ייעשה תוך חישוב ממוצע הפליטים שייקלטו במדינות האחרות ויינתן רק מתוך החלטה ריבונית של ישראל לגבי כל פליט. כ- 220 אלף אזרחי מזרח ירושלים יהפכו לאזרחי המדינה הפלסטינית ויאבדו את מעמד תושב הקבע של ישראל ממנו הם נהנים היום. הכותל המערבי והרובע היהודי יהיו בריבונות ישראלית מלאה. העיר העתיקה תהיה פתוחה לתנועה פנימית לכל הנכנסים בשעריה. מובטחת הגישה החופשית של ישראלים להר הבית.

6. ביטחון

המדינה הפלסטינית תהיה מפורזת מצבא ומנשק ותכלול כוח שיטור בלבד למטרות שמירת חוק וסדר ומניעת טרור. ההסכם מפרט שורה של סידורים בטחוניים נרחבים לישראל ובהם: שימוש במרחב האווירי מעל המדינה הפלסטינית; שתי תחנות התראה בשטחי המדינה הפלסטינית; הישארות גדוד צה"ל בשטחי המדינה הפלסטינית לתקופה ממושכת לאחר החתימה על ההסכם ועוד. הפלסטינים מתחייבים למאבק כולל ובלתי פוסק בטרור ובאלימות ויפעלו למגר את ההסתה. הפלסטינים מתחייבים להימנע מלהצטרף, לסייע, לקדם, או לשתף פעולה עם כל קואליציה או ברית שמטרותיה עוינות את ישראל. כ- 220 אלף אזרחי מזרח ירושלים יהפכו לאזרחי המדינה הפלסטינית ויאבדו את מעמד תושב הקבע של ישראל ממנו הם נהנים היום. הכותל המערבי והרובע היהודי יהיו בריבונות ישראלית מלאה. העיר העתיקה תהיה פתוחה לתנועה פנימית לכל הנכנסים בשעריה. מובטחת הגישה החופשית של ישראלים להר הבית.

1. הכרה הדדית

בהסכם, הפלסטינים מכירים בזכותו של העם היהודי למדינתו. הם גם מכירים במדינת ישראל כביתנו הלאומי. מנגד, הישראלים מכירים במדינה הפלסטינית כבית הלאומי של העם הפלסטיני.

2. גבולות

על פי ההסכם והמפות, גבולותיה של מדינת ישראל יכללו יישובים יהגבולודיים הנמצאים כיום מעבר לקו הירוק ושכונות יהודיות במזרח ירושלים, כמו גם שטחים בעלי חשיבות בטחונית בעורפו של נתב"ג. כל אלה יסופחו לישראל בהסכמה, ויהפכו לחלק בלתי נפרד ממנה. כך, כ-300 אלף ישראלים החיים היום מעבר לקו הירוק יישארו בבתיהם ובישוביהם וייכללו בתוך גבולותיה המוסכמים של מדינת ישראל.
בתמורה לסיפוח גושי ההתחלויות, השכונות במזרח ירושלים והשטחים הבטחוניים, ישראל תעביר לפלסטינים שטחים חלופיים שווים בגודל ובאיכות ("יחס של 1:1"). ישראלים יוכלו להשתמש באופן חופשי, ובהתאם להסדרים מיוחדים, בכבישים חשובים כגון כביש 443, כביש 1 (מזרח) וכביש 90 (כביש הבקעה).

3. ירושלים

כל השכונות הישראליות במזרח ירושלים יהפכו לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. היישובים הישראלים הסמוכים לירושלים אשר נמצאים היום מעבר לקו הירוק (מעלה אדומים, גבעת זאב וגוש עציון) יסופחו לישראל גם הם. בגבולותיה החדשים, ירושלים תהיה עיר עם רוב יהודי מוחלט ומוצק. כ- 220 אלף אזרחי מזרח ירושלים יהפכו לאזרחי המדינה הפלסטינית ויאבדו את מעמד תושב הקבע של ישראל ממנו הם נהנים היום. הכותל המערבי והרובע היהודי יהיו בריבונות ישראלית מלאה. העיר העתיקה תהיה פתוחה לתנועה פנימית לכל הנכנסים בשעריה. מובטחת הגישה החופשית של ישראלים להר הבית.

4. בקרה בינלאומית

קבוצה רב לאומית בהשתתפות ארה"ב תפקח על ביצוע ההסכם. במסגרת זו יתפרס כוח רב לאומי בשטחי המדינה הפלסטינית. כוח זר יפקח על מעברי הגבול הפלסטינים עם מדינות ערב למניעת הברחת נשק וחומרים מסוכנים וישמש להרתעה מפני התקפות מבחוץ. כ- 220 אלף אזרחי מזרח ירושלים יהפכו לאזרחי המדינה הפלסטינית ויאבדו את מעמד תושב הקבע של ישראל ממנו הם נהנים היום. הכותל המערבי והרובע היהודי יהיו בריבונות ישראלית מלאה. העיר העתיקה תהיה פתוחה לתנועה פנימית לכל הנכנסים בשעריה. מובטחת הגישה החופשית של ישראלים להר הבית.

5. פליטים

ההסכם אינו כולל זכות שיבה של פליטים פלסטינים לישראל. הפתרון מתבסס על מעבר למדינה הפלסטינית ופיצוי כספי. בפני כל פליט יעמדו מספר אפשרויות באשר למגורי הקבע שלו: מגורים במדינה הפלסטינית; התאזרחות במקום מגוריו הנוכחי; מעבר לאחת ממדינות שלישיות שיסכימו לקלוט פליטים. קליטת מספר סמלי של פליטים בישראל ייעשה תוך חישוב ממוצע הפליטים שייקלטו במדינות האחרות ויינתן רק מתוך החלטה ריבונית של ישראל לגבי כל פליט. כ- 220 אלף אזרחי מזרח ירושלים יהפכו לאזרחי המדינה הפלסטינית ויאבדו את מעמד תושב הקבע של ישראל ממנו הם נהנים היום. הכותל המערבי והרובע היהודי יהיו בריבונות ישראלית מלאה. העיר העתיקה תהיה פתוחה לתנועה פנימית לכל הנכנסים בשעריה. מובטחת הגישה החופשית של ישראלים להר הבית.

6. ביטחון

המדינה הפלסטינית תהיה מפורזת מצבא ומנשק ותכלול כוח שיטור בלבד למטרות שמירת חוק וסדר ומניעת טרור. ההסכם מפרט שורה של סידורים בטחוניים נרחבים לישראל ובהם: שימוש במרחב האווירי מעל המדינה הפלסטינית; שתי תחנות התראה בשטחי המדינה הפלסטינית; הישארות גדוד צה"ל בשטחי המדינה הפלסטינית לתקופה ממושכת לאחר החתימה על ההסכם ועוד. הפלסטינים מתחייבים למאבק כולל ובלתי פוסק בטרור ובאלימות ויפעלו למגר את ההסתה. הפלסטינים מתחייבים להימנע מלהצטרף, לסייע, לקדם, או לשתף פעולה עם כל קואליציה או ברית שמטרותיה עוינות את ישראל.הפלסטינים מתחייבים למאבק כולל ובלתי פוסק בטרור ובאלימות ויפעלו למגר את ההסתה. הפלסטינים מתחייבים להימנע מלהצטרף, לסייע, לקדם, או לשתף פעולה עם כל קואליציה או ברית שמטרותיה עוינות את ישראל. כ- 220 אלף אזרחי מזרח ירושלים יהפכו לאזרחי המדינה הפלסטינית ויאבדו את מעמד תושב הקבע של ישראל ממנו הם נהנים היום. הכותל המערבי והרובע היהודי יהיו בריבונות ישראלית מלאה. העיר העתיקה תהיה פתוחה לתנועה פנימית לכל הנכנסים בשעריה. מובטחת הגישה החופשית של ישראלים להר הבית.

ההסכם במגוון שפות

עברית
English
عربي.
Russian
Francais
Espanol
Portuguese
Italiano
Danish