תוכנית מנהיגות נשית לנשים משפיעות בחברה

פרויקט הנשים של יוזמת ז’נבה כולל תכניות לנשים בעלות השפעה בחברה, הן מישראל והן מהגדה המערבית ומעזה. מטרת התכנית לספק לנשים בעלות מעגלי השפעה רחבים מעולמות הפוליטיקה והתקשורת, האקדמיה, החברה האזרחית, ועוד ידע וכלים בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, תוך מתן דגש על תפקידן של נשים ביישוב סכסוכים ובפרספקטיבה המגדרית בסכסוך. במסגרת התכנית נשים נבחרות עוברות ימי עיון ממוקדים, מפגשי דיאלוג, סיורים עם מומחים, סמינרים משותפים, משלחות לחו”ל, ועוד.

מתוך עשרות הפעילויות בתוכנית עד כה:

התוכנית הופקה בתמיכה כספית של האיחוד האירופי. תוכנה הוא באחריותה הבלעדית של יוזמת ז’נבה ואינו בהכרח משקף את עמדות האיחוד האירופי

אירועים קרובים