הפרטנר הפלסטיני מדבר אליך

ראשי ההנהגה הפלסטינית פונים לציבור בישראל. צפו: