החלטת מועהב”ט של האו”ם 1515 נתקבלה ב- 7 ליוני 2004 במטרה לאשר את נוסח “מפת הדרכים” כתכנית שיש להתקדם על פיה בדרך להגשמת רעיון הקמת מדינה פלסטינית עצמאית לצד מדינת ישראל. ההחלטה קראה לשני הצדדים למלא את הצעדים הנדרשים על פי “מפת הדרכים”.

UN Security Council resolution 1515 on Middle East “roadmap” peace plan:

June 7, 2004

Following is the text of a Russian-drafted resolution approved by the U.N. Security Council on Wednesday backing the stalled Middle East “road map” to settle the Israeli-Palestinian conflict.

The performance-based peace plan sets out steps toward Palestinian statehood by 2005 and was formulated by the “quartet” of advisers on the Middle East — Russia, the United States, the European Union and the United Nations.

All 15 council members voted in favor of Resolution 1515, which was co-sponsored by Britain, Bulgaria, Chile, China, France, Germany, Mexico and Spain as well as Russia.

THE SECURITY COUNCIL,

RECALLING all its previous relevant resolutions, in particular resolutions 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) and the Madrid principles,

EXPRESSING its grave concern at the continuation of the tragic and violent events in the Middle East,

REITERATING the demand for an immediate cessation of all acts of violence, including all acts of terrorism, provocation, incitement and destruction,

REAFFIRMING its vision of a region where two states, Israel and Palestine, live side by side within secure and recognized borders,

EMPHASIZING the need to achieve a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East, including the Israeli-Syrian and Israeli-Lebanese tracks,

WELCOMING and ENCOURAGING the diplomatic efforts of the international quartet and others,

1. ENDORSES the quartet performance-based road map to a permanent two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict (S.2003/529);

2. CALLS ON the parties to fulfill their obligations under the road map in cooperation with the quartet and to achieve the vision of two states living side by side in peace and security;

3. DECIDES to remain seized of the matter.