ראשי היוזמה

ד"ר דייב קמחי (ז"ל)

עדי אלדר

קולט אביטל

חיים (ג'ומס) אורון

אברהם בורג

שאול אריאלי אל"מ (מיל.)

ד"ר דייב קמחי (ז"ל)

עדי אלדר

קולט אביטל

חיים (ג'ומס) אורון

אברהם בורג

שאול אריאלי אל"מ (מיל.)

ד"ר דייב קמחי (ז"ל)

עדי אלדר

קולט אביטל

חיים (ג'ומס) אורון

אברהם בורג

שאול אריאלי אל"מ (מיל.)

ד"ר דייב קמחי (ז"ל)

עדי אלדר

קולט אביטל

חיים (ג'ומס) אורון

אברהם בורג

שאול אריאלי אל"מ (מיל.)

ד"ר דייב קמחי (ז"ל)

עדי אלדר

קולט אביטל

חיים (ג'ומס) אורון

אברהם בורג

שאול אריאלי אל"מ (מיל.)